spekter.no>Avtaler og ordninger>->AFP

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.

AFP i privat sektor tilbys av Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon