spekter.no>Avtaler og ordninger>->AFP

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor.

AFP i privat sektor tilbys av Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon

Spekters tidligere AFP-ordning

Spekters AFP-ordning ble lukket 1. desember 2010. De pensjonistene som har fått tilstått AFP i denne ordningen står i ordningen frem til fylte 67 år. 31. desember 2015 gikk de siste AFP-pensjonistene ut av ordningen. Les også: Ny AFP fra 1.1.2011