spekter.no>Avtaler og ordninger>->Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Sammen med myndighetene og de andre partene i arbeidslivet og har Spekter signert "Samfunnskontrakt for flere læreplasser". Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

Dette er et krevende mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats. Det er avgjørende at arbeidslivet ser fagopplæringen og lærlingordningen som en sentral måte å rekruttere fagarbeidere på, og at det å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar.

Last ned samfunnskontrakten her: 

Tidligere avtaler:

Samfunnskontrakt for læreplasser ble første gang signert i 2012. Se avtalen her: