spekter.no>Avtaler og ordninger>->Samarbeidsavtale mellom Spekter og Fagforbundet

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Fagforbundet har inngått en forpliktende avtale som skal gi redusert deltid og bedre kompetanse blant de sykehusansatte. Partene skal samarbeide om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsplasser.