spekter.no>Avtaler og ordninger>->OU-ordningen

Opplysnings- og utviklingsordningen er opprettet for å finansiere opplæring av tillitsvalgte for å utøve oppgavene i henhold til de funksjonene som er definert i hovedavtalen og annet regel- og avtaleverk.

Som utgangspunkt er det de arbeidstakere som er organisert i forbund eller forening som det er inngått overenskomst med i virksomheten, og som får sine lønns- og arbeidsvilkår fastsatt gjennom overenskomsten, som inngår i opplysnings- og utviklingsordningen.

Avgift til ordningen beregnes i henhold til antall ansatte som er omfattet av ordningen pr 1. januar hvert år. Opplysnings- og utviklingsordningen er ikke fondsbasert. Ordningen har sitt eget styre med lik representasjon fra partene.

Avtalene ble sist endret pr 01.05.2020.

Overenskomstområder

Spekter er delt inn i 13 områder, noen med flere virksomheter. 

Område 1: Kulturvirksomheter

Område 2: Norges Bank

Område 3: Avinor

Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Område 5: Vy Buss

Område 6: NRK

Område 7: Tog

Område 8: Posten

Område 9: Øvrige virksomheter

Område 10: Helseforetak med sykehusdrift

Område 11: Øvrige helseforetak

Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst

Område 13: Sykehus med driftsavtaler