spekter.no>Avtaler og ordninger>->IA-avtalen 2014-2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

Samarbeidsavtale for virksomheter kan du laste ned hos regjeringen.no:

Samarbeidsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv

Lokal samarbeidsavtale

Du må inngå en lokal samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter for å inngå IA- avtale