spekter.no>Avtaler og ordninger

-

Alle avtaler og ordninger

Lover, veiledning og avtaler

Compendia Spekter gir informasjon om sentrale bestemmelser innenfor bl.a ansettelser, arbeidsavtaler, arbeidstid, ferie, lønn, permisjon, pensjon, oppsigelse, sykdom og HMS 

Her finner du også avtaler og protokoller fra tidligere år. Tilgang forutsetter brukernavn og passord til våre medlemssider.