spekter.no>Spekter mener>Ønsker raske resultater

– Spekter vil ikke overraske noen. Grunnlaget fra frontfaget er greit, men vi må komme raskt i gang med forhandlingene for å sikre oppgjørene i de enkelte medlemsbedriftene. Spekter er innstilt på korte frister, sier Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør og forhandlingsleder i Spekter.

Partene i frontfagene ble enige om et tillegg på 1 krone og 25 øre per time. Sammen med andre deler av den avtalen er rammen beregnet til 2,15 prosent.

I Spekters A-delsforhandlinger onsdag blir partene blant enige om tidsfrister for løpet videre i hver enkelt virksomhet, B-delen. Bratten legger sterk vekt på moderasjon.

– Kostnadsnivået er altfor høyt sammenliknet med andre land i Europa. Nå må alle ta ansvar og vise ledelse, også de som forhandler. Vi må finne bremsepedalen, sier Bratten.

Hun mener LOs krav om sikre kjøpekraften er innfridd gjennom det sentrale tillegget i frontfagene.

LO Stats krav om tiltak for å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb mener hun hører hjemme kun i B-delen.

– Seniorpolitikk er viktig, men er opp til den enkelte bedrift, sier Anne-Kari Bratten.