spekter.no>Fafo-rapport: Stort arbeidskraftspotensial i frivillig deltid

En ferskt Fafo-rapport bekrefter det Spekter har pekt på over lang tid: den frivillige deltiden utgjør et langt større arbeidskraftpotensial enn den ufrivillige deltiden.

Et av de viktigste likestillingspolitiske utfordringene i Norge er den frivillige deltiden.  Fafo-forskerne Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen har i rapporten "Frivillig deltid - en privatsak?", sett på hvorvidt den frivillige deltiden kan kobles til strukturelle forhold på jobben eller i samfunnet for øvrig, om det er trekk ved arbeidstidsorganiseringen som stimulerer til deltid, eller om det er en deltidskultur på arbeidsplassen.

Deltiden er for mange av informantene begrunnet med et ønske om å bruke mer tid på barn, familie, hjem og fritid. Som noen av informantene uttrykker det:

- Jeg trener en del og synes det er veldig deilig å få tid til det på dagtid. Det er ikke så lett å få til det på kvelder. Så det betyr litt for meg at jeg kan gjøre litt sånne ting (Kvinne, 45 år, 75 % stilling, hjelpepleier).

- Det er klart dette (å jobbe deltid) er noe man blir vant til. Selv om barna er store, er det veldig fint med den fleksibiliteten en deltidsstilling gir. Det er ikke så veldig amnge prosent man skal gå ned før man får det litt mer fleksibelt (Kvinne, 53 år, 80 % stilling, hjelpepleier).

Fafo-forskerne peker på det til en viss grad er forhold ved arbeidskulturen og arbeidsstedet som kan forklare deltiden. Forskerne kommer med forslag til hvordan dette kan endres, blant annet å arbeide på tvers av enheter og avdelinger, og tiltak knyttet til organiseringen av arbeidstid, som helgefrekvens og vaktlengder.

- Deltidskulturene og heltidskulturene er ganske seige. Det er det også gjort andre studier på, som viser at en del av de kvinnelige legestudentene har et ønske om å jobbe deltid, men de gjør det ikke fordi det ikke ligger i den arbeidsorganiseringen og arbeidskulturen som er i legeyrket, sier forsker Heidi Nicolaisen til nrk.no: Kvinner er selv skyld i deltidsfella

Hun påpeker at det er ting arbeidsgiverne kan gjøre for å redusere deltidsjobbingen.
- Arbeidslivet er en mer legitim arena å blande seg inn i politisk enn privatlivet, så man kan begynne med å ha stor bevissthet på å lyse ut hele stillinger, sier Nicolaisen.

Rapporten er laget på oppdrag fra Fagforbundet, FO og Musikernes fellesorganisasjon (MFO), og kan lastes ned hos Fafo.