spekter.no>Kari Gjesteby fortsetter som riksmekler de neste tre årene.
Kari Gjesteby er gjenoppnevnt som riksmekler for 3 nye år (Foto: AD).
Kari Gjesteby er gjenoppnevnt som riksmekler for 3 nye år (Foto: AD).

I statsråd 24.08.12 ble Gjesteby utnevnt som riksmekler for en ny treårsperiode, fra 1. september 2012 til 31. august 2015.

Kari Gjesteby har vært riksmekler siden 2009. Sorenskriver Nils Dalseide ble utnevnt til riksmeklerens faste stedfortreder i de neste tre årene.

Se også pressemeldingen fra Regjeringen: