spekter.no>- Hele, faste stillinger skal være det vanlige
Anne Turid Wikdahl, fagsjef i Spekter.
Anne Turid Wikdahl, fagsjef i Spekter.

- De arbeidskraftsutfordringer vi står overfor gjør at vi ikke kan somle i arbeidet med å få flere til å jobbe mer. Å fjerne ufrivillig deltid er bare starten på dette arbeidet, sa fagsjef Anne Turid Wikdahl på en konferanse i regi av NAV og VOX om ufrivillig deltid den 16. oktober.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt åpner konferansen, og en rekke virksomheter presenterte sine erfaringer med tiltak for å redusere deltid. Oslo Universitetssykehus presenterte et prosjekt med felles bemanningsenhet, og Helse Bergen HF presenterte sitt traineeprosjekt for nyutdannede sykepleiere.

Helse Bergen i front

Som første og eneste sykehus i landet startet Helse Bergen i januar i år et traineeprogram for nyutdannede sykepleiere. Traineesykepleierne ansettes i 100 % fast stilling, og traineeperioden strekker seg over to år. Sykepleierne tilknyttet programmet jobber ved flere avdelinger og får individuell og faglig oppfølging
- Som arbeidsgiver vil vi helst ha ansatte i faste og hele stillinger, og vi håper at dette prosjektet vil bidra til at full stilling blir vanlig, sa Trond Søreide, personal- og organisasjonsdirektør ved Helse Bergen HF som sammen med prosjektleder Wibeke Krokås presenterte prosjektet for deltakerne på konferansen.

Tradisjonelt starter sykepleiere sitt yrkesliv med å gå fra avdeling til avdeling i kortvarige vikariat, ofte i reduserte stillingsprosenter. De sykepleierne som er omfattet av prosjektet får et fast ansettelsesforhold, og anledning til å jobbe på flere av sykehusets avdelinger.

- Dette er en måte å tenke drift av sykehus på i fremtiden, og vi får bruke større deler av de ansattes kompetanse. Vi tror dette prosjektet vil bidra til ta vi finner flere løsninger for å få heltidsstillinger, sa Søreide.
Personal- og organisasjonsdirektøren understreket det gode samspillet med Norsk Sykepleierforbund (NSF). - Vi har et felles oppdrag med NSF for å redusere deltid, og traineeprogrammet er et eksempel på at vi gjennom godt samarbeid kan finne løsninger som både tjener sykehuset og den enkelte ansatte, avsluttet Søreide.

Lite ufrivillig deltid i helseforetakene

En nasjonal kartlegging av ufrivillig deltid i helseforetakene viser at det kun er 6 prosent som ønsker hel stilling. De største utfordringene ligger dermed i å få flere av de som jobber frivillig deltid til å jobbe mer. Hele, faste stillinger til alle skal være det vanlige i sykehusene.

- Det første vi må gjøre er likevel å sørge for at de som faktiske ønsker å jobbe mer får muligheten til det. De mange prosjektene som er iverksatt viser at dette arbeidet har høy intensitet i sykehusene, sa Spekters fagsjef Anne Turid Wikdahl i sin avsluttende oppsummering av konferansen. - Parallelt med det må vi finne tiltak som kan redusere den frivillige deltiden.- Over halvparten av kvinner i deltidsstillinger har sagt de kan tenke seg å jobbe mer dersom de får mer tilpasset arbeidstid. Vi må derfor se på hvordan arbeidstidsbestemmelsene praktiseres, avsluttet Wikdahl.

Les også om konferansen hos NAV: Fra deltid til heltid 16.10.2012