spekter.no>Høyere ambisjoner for ny IA-avtale
Anne-Kari Bratten og arbeidsminister Anniken Huitfeldt støtter Operasjon Dagsverk på vei ut fra debatt hos NRK (Foto: Spekter).
Anne-Kari Bratten og arbeidsminister Anniken Huitfeldt støtter Operasjon Dagsverk på vei ut fra debatt hos NRK (Foto: Spekter).

- Det er på tide å tenke bredere og heve ambisjonene for IA-avtalen. Vi trenger en avtale for å mobilisere arbeidskraft, sier Anne-Kari Bratten.

Om et drøyt år utløper IA-avtalen. I debatten om avtalens videre skjebne, bør fokuset rettes mot hvordan vi skal klare å mobilisere mer arbeidskraft.  Vi må få en bred erkjennelse av de enorme arbeidskraftsutfordringer Norge har i årene fremover og at det så langt ikke er noe som tyder på at vi skal klare å øke arbeidsinnsatsen i tilstrekkelig grad. Avtalens navn bør derfor endres fra IA-avtale til en "samarbeidsavtale for mobilisering av arbeidskraft" - en MOA-avtale.

Fra IA til MOA

Med en MOA-avtale vil IA-arbeidet kunne forsterkes samtidig som vi kan jobbe mer målrettet og bredere for å mobilisere den arbeidskraften vi trenger for å sikre fremtidig økonomisk verdiskapning og en bærekraftig velferdsstat med universale velferdsgoder.

Den nåværende IA-avtalen løper til 31.12.2013. - For å mobilisere nok arbeidskraft må man også se utenfor arbeidslivet og øke sysselsettingen, særlig blant kvinner og innvandrere, og vi må ta tak i frafallet i videregående skole. Vi får ikke samme nivå på velferdstjenestene dersom ikke arbeidsinnsatsen per innbygger i Norge øker, sier Bratten.

Les også kronikk i Ukeavisen Ledelse av Lars Haukaas 2. november:

 

Kommentarer i media:

Spekter vil bytte ut IA-avtalen for å få flere kvinner i jobb - Nrk.no
Opp om morran - Lederen i Dagens Næringsliv 
Nødvendig utålmodig - Lederen i Aftenposten
Granatkasteren - Kommentar av Stein Aabø i Dagbladet

Kapitlet som mangler

I anledning Stortingets behandling av arbeidslivsmeldingen i vår, mente Spekter at av arbeidstidsbestemmelsene burde blitt grundigere behandlet i meldingen. Derfor lanserte Spekter kapittelet vi mente manglet i meldingen: "Kapittelet som mangler - Arbeidstid: Utfordringer og tiltak"