spekter.no>Spekter mener>Høringssvar – politiattest for museumsansatte

Spekter støtter forslaget til ny forskrift som gir adgang for museer og andre institusjoner med samlinger av stor verdi til å kreve politiattest fra personer som skal gis tilgang til samlinger eller opplysninger med stor verdi.

Vi mener forslaget er spesielt viktig i forbindelse med de verdifulle samlingene våre medlemsvirksomheter i museumssektoren besitter.

Spekter mener forslaget også er viktig fordi det styrker institusjonenes autonome myndighetsutøvelse, gjennom evnen til selv å føre mer kvalitetssikret kontroll av tilgangen til samlinger og sensitive opplysninger.

Av høringsnotatet fremgår det at man antar den ekstra belastningen for politiet blir relativt liten. Ut fra en helhetsbetraktning mener vi det likevel bør vurderes å innføre mer effektive saksbehandlingsprosedyrer, som kan redusere politiets arbeid i denne forbindelse.

Følg høringen her