spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endringer i skikkethetsforskriften - innføring av skikkethetsvurderinger for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter

Arbeidsgiverforeningen Spekter takker for muligheten til å komme med høringssvar.

Vi deler kunnskapsdepartementets vurderinger og støtter endringene som foreslås i skikkethetsforskriftens §1 og at nr 4 i §1 får følgende ordlyd: 4. barnevernspedagog og master i barnevern, og at paragraften får et nytt nummer 28. musikkterapeut. Spekter støtter også at overskriften i §4 endres til: Vurderingskriterier for logoped-, musikkterapeut-, helse- og sosialutdanningene og tolkeutdanning i tegnspråk.

Les høringen her.