spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven – fraværsgrensen og trafikkopplæring

Vi viser til brev av 10. april og takker for muligheten til å komme med høringssvar på endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven.

Spekter er opptatt av at elevene i løpet av videregående skole blir møtt med de samme krav til fremmøte som de vil møte i det påfølgende arbeidsliv. Mange yrke stiller imidlertid krav til at ungdom har førerkort før de ansettes eller tas inn som lærlinger, vi støtter derfor forslaget om at deler av trafikkopplæringen kan tas i løpet av skoletiden uten at det føres som fravær.

Les om høringen her.