spekter.no>Nytt hjelpemiddel for arbeidsgivere

Nå blir det enklere for arbeidsgivere å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Sammen med NAV har Spekter og de andre partene i arbeidslivet utarbeidet en veiviser for inkludering.

- Det er veldig gode nyheter at arbeidsgivere nå får hjelp til enklere å finne hva slags støtte de kan få fra NAV i inkluderingsarbeidet, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Veiviseren bidrar til at arbeidsgiverne nå enklere kan få svar på hva de kan forvente av NAV, og kan gjøre gode bestillinger av de inkluderingsvirkemidlene NAV forvalter.

Veiviseren finner du på nav.no/veiviser