spekter.no>Spekter mener>Må inkludere flere i arbeid
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.
Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

– Jeg kan vanskelig se for meg en aksept for at pasienter i jobb skal komme først i køen i nær framtid. Det er antagelig heller ingen god idé i et samfunn som vårt der velferdsgodene skal være universelle, det vil si mest mulig likt tilbud til alle, sier Bratten til arbeidoghelse.no. Hun viser til hvordan arbeid og helse henger sammen, og er mer opptatt av regjeringens varslede tiltak for å inkludere flere i arbeid.

Bratten mener sykefravær og utenforskap er velferdsstatens store utfordringer, og ønsker seg bedre måter for å få flest mulig til å jobbe mest mulig på. For å få til det mener hun blant annet det kreves bedre samhandling mellom myndigheter og instanser på flere nivåer.

Les hele intervjuet her: https://arbeidoghelse.no/arbeidslinjen-vil-ikke-gi-sniking-i-helsekoene/