spekter.no>Enighet med LO og YS i lønnsoppgjøret for sykehusene

- Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO og YS i lønnsoppgjørene for sykehusene, sier Sylvia Brustad, direktør for Spekter Helse.

Resultatet er på nivå med normen fra frontfagsoppgjøret, og omfatter helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. 

Partene er enige om at det ikke gjennomføres lokale forhandlinger i sykehusene i årets lønnsoppgjør. 

Nye minstelønssatser med virkning fra 1. juli 2018: 

 

0 år

4 år

8 år

10 år

16 år

Stillingsgruppe 1

314.000

319.000

330.000

375.000

402.000

Stillingsgruppe 2 og 3

350.000

355.000

361.000

415.000

 

Stillingsgruppe 4

400.000

410.000

433.000

490.000

 

Stillingsgruppe 5

435.000

455.000

490.000

525.000

 

For informasjon om hvilke stillinger som sorterer under ulike stillingsgrupper, se s. 46 i overenskomsten.