spekter.no>Utdanning må være arbeidslivsrelevant
Spekters Anne-Kari Bratten og Unios Ragnhild Lied er enige om at utdanningssystemet må ha tett kontakt med partene i arbeidslivet for å utvikle relevant forskning og utdanning
Spekters Anne-Kari Bratten og Unios Ragnhild Lied er enige om at utdanningssystemet må ha tett kontakt med partene i arbeidslivet for å utvikle relevant forskning og utdanning

De ansattes kompetanse er suksessfaktor når Norge skal omstilles, og utdanningene må avspeile arbeidslivets behov. Det er blant sakene Spekter og Unio vil vektlegge når regjeringen inviterer til toppmøte om forskning og høyere utdanning.

Spekter og Unio er enige om at skal arbeidslivet kunne bidra til å omstille Norge, må utdanningssystemet tilby det arbeidslivet trenger og bidra til å sikre at de ansatte har relevant kompetanse.

På regjeringens toppmøte om forskning og høyere utdanning 2. februar, vil relevante etterutdanningstilbud og mer vekt på brukt av IKT i utdanninsløpene for å sikre relevans i et stadig mer teknologisk og digitalisert arbeidsliv være blant innspillstemaene. 

Se video av hva Bratten og Lied vil vektlegge i møtet med regjeringen her: