spekter.no>NSR 40 år: Samme trusler, større utfordringer

Truslene er de samme, men utfordringene er betydelig større, og vi er på mange områder akterutseilt på tilstrekkelig kompetanse for å møte de nye utfordringene vi har fått, og ikke minst for å møte de nye utfordringene som måtte komme, skriver Næringslivets sikkerhetsråd i anledning sitt 40-års jubileum.

Den største forskjellen er fremgangsmåtene, omfanget, samt de uklare linjene mellom fremmede stater og kriminelle aktører.

Se NSR sin jubileumsvideo:

Les mer hos NSR: 
Samme truslene i dag, som for 40 år siden, men større utfordringer