spekter.no>Kurs og konferanser>Frokostmøte: Smart Samferdsel

Spekter vil på møtet presentere sin kollektivtransportstrategi. I tillegg vil flere sentrale ledere i samferdsels-Norge belyse temaer som framtidens kollektivtransport, byvekstpakkene og effektiv infrastrukturforvaltning

Sammen vil vi bidra med forslag til hvordan vi kan forbedre kollektivtransporten og samferdsel generelt i Norge i en fremtid mer preget av strammere økonomiske rammer, nye digitale løsninger og sterkere miljøkrav enn vi har vært vant til.

Du møter: 

Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister - Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter - Terje Moe Gustavsen, vegdirektør - Geir Isaksen, konsernsjef i NSB AS - Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter AS, Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien AS - Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS - Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice AS, Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR SF og Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor AS.  

Terje Svabø leder frokostmøtet.

Frokosmøtet er fulltegnet. Henvendelser kan sendes til e-post: konferanse@spekter.no