spekter.no>Kurs og konferanser>Informasjonsmøte om mellomoppgjøret 2017

Spekter vil informere om resultatet fra de innledende sentrale forhandlingene med LO Stat, YS-Spekter, Unio og SAN og gi informasjon som er viktig for de videre forhandlingene ute i virksomhetene.

Dato: 5. april 2017 kl 10:00 Sted: Oslo konserthus, Lille sal

Program:
09:30 Registrering 
10:00 Informasjon om lønnsoppgjøret 2017 v/adm. direktør Anne-Kari Bratten 
11:00 (ca. tid) Møteslutt og servering av enkel lunsj

Informasjonsmøtet overføres også direkte på våre medlemssider (krever innlogging).

Invitasjon blir sendt medlemsvirksomhetene 

Kontaktkonferanse@spekter.no