spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering