spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger ved offentlige anskaffelser