spekter.no>Kurs og konferanser>Kurs om Teateroverenskomsten og arbeidstid

I kurset gjennomgår vi endringene i teateroverenskomstene iht hovedoppgjøret 2016, arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og overenskomsten.

Målgruppe: ledere og HR-medarbeidere i teatrene

Tid: 2. november 2016 kl.10:00 – 16:00.
Registrering og kaffe fra kl 9:30. Det legges inn pauser og lunsj underveis.

Sted: Spekters lokaler, 18 etg, Sørkedalsveien 6 (KPMG-bygget på Majorstua)

Teateroverenskomsten:

  • Ny struktur
  • Endringene iht hovedoppgjøret 2016
  • Gjennomført/planlagt partsarbeid

Arbeidstid:

  • Alminnelig arbeidstid
  • Arbeidsfri og pauser
  • Overtid
  • Arbeidsplaner
  • Gjennomsnittsberegning

Kursansvarlige:
Cathrine Hennig, fagsjef - Anja Steinfeldt-Reisse, spesialrådgiver/advokat - Kristine Støre, spesialrådgiver - Bjørn Skrattegård, spesialrådgiver - Stian Bøe, spesialrådgiver

Dersom du ønsker å delta, men ikke har fått invitasjon, ta kontakt med oss på post@spekter.no