spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til nye reguleringer av tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler