spekter.no>Fakta>Om tilsyn og kontroll

Utført av Opinion på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter i perioden 23. februar til 10. mars 2016.

Datainnsamling på web i web-panel med virksomhetsledere (rekruttert gjennom representative telefonundersøkelser). Virksomheter i privat og offentlig sektor. Kun virksomheter med 20 ansatte eller flere.