spekter.no>Spekterkonferansen 2016: Tenke det, ønske det, ville det med...men gjøre det?
Av Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter (foto: Ida von Hanno Bast).
Av Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter (foto: Ida von Hanno Bast).

Dersom vi klarer vi å heve produktivitetsveksten til det nivået vi hadde mellom 1996 og 2005, utgjør dette en økt verdiskapning på nesten 1 600 milliarder kroner. Det er like mye som fire trygdebudsjetter, 33 ganger årets bevilgninger til vei- og jernbaneformål, eller 12 ganger årets sykehusbudsjett. Klarer vi det ikke, må skattenivået, ifølge lederen av Produktivitetskommisjonen Jørn Rattsø, økes til 65 prosent. Køen av politikere som synes en slik skatteøkning er en vinnersak, tror jeg ikke blir spesielt lang. Svaret er dermed å sette alle kluter til for å øke produktiviteten i Norge. Hvordan vi skal få til det, er tema på årets Spekterkonferanse som arrangeres 12. april på Nationaltheatret.

Meld deg på konferansen her: Spekterkonferansen 2016

Er det lettere sagt enn gjort å øke produktiviteten? Er det lett å påpeke i en offentlig utredning, men ikke fullt så enkelt å gjennomføre i ledelse på den enkelte virksomhet?

Produktivitetskommisjonen har lagt frem sine to rapporter og vært overtydelige på at produktiviteten må økes og at vi må omstille oss, både i offentlig og privat sektor. Produktivitet og omstilling er som kjent ikke noe man vedtar, det er et resultat av det man gjør. Det er i samspillet mellom ansatte, tillitsvalgte og ledere på den enkelte arbeidsplass de kreative ideene og løsningene primært kommer.

Men hva er hindringene? Og hvor er mulighetsrommet?

Til årets Spekterkonferanse har vi vært så heldige å få innledere med ulike ståsteder og posisjoner i både makro og mikro. Alle er de utfordret til å svare på hva vi i praksis kan gjøre for å øke produktiviteten. Finansminister og leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen og leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre er utfordret til å svare på hva politikerne kan og ikke minst bør bidra med.

Mona Sahlin har fulgt svensk politikk gjennom flere tiår, blant annet som visestatsminister, statsråd og partileder. Hun er utfordret til å fortelle om omstillingene det svenske samfunnet har vært igjennom og deres erfaringer med innvandring og integrering. 

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal fortelle om NRKs arbeid med omstilling og kvalitet i en stadig tøffere konkurranse. På programmet står også leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kåre Hagen, og seniorforsker ved Frisch-senteret, Knut Røed.

Alle skal prøve å gi oss råd om hvordan vi skal komme oss ut av Peer Gynts dilemma – tenke det, ville det, ønske det… men gjøre det? Rammen for diskusjonen er selveste Nationaltheatret i Oslo.

Velkommen til konferansen! 

Informasjon om program og påmelding finner du her: Spekterkonferansen 2016