spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - nye bestemmelser i ny forskrift om offentlige anskaffelser