spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - nøytral merverdiavgift i helseforetakene