spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag til forenklinger og endringer i regelverket om arbeidsmarknadstiltak