spekter.no>Publikasjoner>Bærekraftig forvaltning av infrastruktur for kulturformidling

Rapport fra Oslo Economics på oppdrag fra Spekter om organisering, styring og finansiering av kulturbygg.