spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Det er av stor betydning at kravene for autorisasjon er tilgjengelige, forståelige og forutsigbare skriver Spekter i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet.

Spekter støtter i all hovedsak departementets vurderinger og forslag til endringer for ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Les hele høringssvaret her: