spekter.no>Fakta>Fakta fra Sykehuskonferansen 2012

Presentasjon av fakta som ble presentert på Spekters sykehuskonferanse 19. november 2012