spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov)