spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning