spekter.no>Et marked for digital post
Faksimile fra Ukeavisen Ledelse 5. mai 2012.
Faksimile fra Ukeavisen Ledelse 5. mai 2012.

Det er svært lovende at regjeringen har bestemt seg for at det offentlige skal sende sin post i det digitale rom. Men nå må staten invitere markedsaktørene inn for å tilby sine løsninger. Hvis ikke sløser vi med knappe offentlige ressurser, skriver Lars Haukaas i en kronikk i Ukeavisen Ledelse 4. mai 2012.

Dette er en kronikk av Lars Haukaas, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Kronikken sto på trykk i Ukeavisen Ledelse 4. mai 2012.

Regjeringen la nylig frem planene for digitalisering av offentlig sektor. Et av målene er at all kommunikasjon mellom det offentlige, næringsliv og innbyggerne skal foregå digitalt. Det er en riktig vei å gå, men at staten skal bygge opp en ny postdistributør gjennom Altinn er en tvilsom strategi.

Alle som er registrert i Norge er forpliktet til å ha en postkasse, blant annet slik at det offentlige kan komme i kontakt med sine innbyggere. Posttjenestene i Norge har en lang og stolt historie og ble etablert så langt tilbake som i 1647. Virksomheten vi i dag kjenner som Posten Norge AS har vært med på å bygge vårt langstrakte land gjennom en infrastruktur med veier, jernbane, telenett og flyplasser.

Bedre og billigere tjenester

Postverket og senere Posten Norge har alltid vært i front når det gjelder å ta ny teknologi i bruk. I 1996 ble Postverket skilt ut fra forvaltningen og etablert som selskap. Den politiske tanken var å ta markedet i bruk for å levere tjenester til innbyggerne. De siste 20 årene har mye av det som har fremstått som det offentliges tjenesteproduksjon gjennomgått de samme endringene. Resultatet er bedre og billigere tjenester til brukerne og mindre belastning på offentlige budsjetter.

Nordmenn kommuniserer mer med hverandre enn noen gang. Epost brukes til det meste. Mange har flere epostadresser og mange bruker arbeidsgivers adresse til privat post og små samtaler med venner og kjente. Til og med julekortene kommer nå elektronisk. Den teknologiske utviklingen har utvilsomt påvirket måten vi kommuniserer på og har ført til mindre bruk av det fysiske brevet.

Epost løser ikke alt

Samtidig er ikke Epost tilstrekkelig når det gjelder den plikten den enkelte borger har til å ha en unik postkasse det offentlige kan anvende. En slik postkasse må blant annet tilfredsstille sikkerhetskrav, brukervennlighet og tilgjengelighet. Et digitalt postsystem er noe helt annet enn epost, og sett fra det offentlige skal det bare være en personlig digital postkasse for hver bruker.

Videre er det et faktum at flere enn det offentlige har behov for å sende og motta post. Samtidig viser undersøkelser at det er svært få som forstår forskjellen på epost og digital postkasse. Faktum er at de fleste intuitivt svarer at det må være nok at de har en elektronisk postkasse - på samme vis som den enkelte har hatt bare en "grønn" postkasse. At det skal være nødvendig å ha flere postkasser avhengig av hvem avsender er virker unaturlig.

Konkurranse om digitalpost

Selv om Posten har enerett på å distribuere adresserte brev under 50 gram i Norge, er det aller meste av post- og pakkedistribusjonen i Norge konkurranseutsatt. Som en aktør i dette markedet har Posten Norge utviklet et digitalt postsystem. Digipost ble lansert i april 2011. Og markedet fungerer. Nå har Postens digitale distribusjonssystem fått konkurranse av e-Boks. e-Boks er løsningen danske myndigheter har valgt hvor det står både danske og svenske offentlige eiere bak.

Det finnes altså et marked som tilfredsstiller kravene det offentlige har som mottaker og avsender av post. At det offentlig nå vurderer å diskvalifisere dette markedet og markedsaktørene som har utviklet høy profesjonalitet på å tilby produkter, er vanskelig å forstå. Det kan høres ganske absurd ut at det skal være behov for å etablere en egen postorganisasjon innenfor forvaltningen utelukkende for å håndtere offentlig post.

La markedet virke

Det er ikke tvil om at det trengs folkeopplysning om den digitale postkassen. Regjeringen har bestemt seg for at det offentlige skal sende sin post i det digitale rom. Det er svært lovende. Det må imidlertid være en selvfølge at det neste skritt staten tar er å invitere markedsaktørene inn for å tilby sine løsninger. Hvis ikke sløser vi med knappe offentlige ressurser.

Les kronikken i Ukeavisen Ledelse her (pdf):