spekter.no>Pause i meklingen for AIM Norway SF

Etter forslag fra mekler, er Spekter, LO og YS enige om å ta en pause i meklingen for AIM Norway. Ny meklingsfrist blir tirsdag 3. februar 2015 ved midnatt.

Meklingsfristen for AIM Norway var opprinnelig satt til kl 24 natt til 19. september.

Etter forslag fra mekler, er partene imidlertid enige om å ta en pause i meklingen, med meklingsfrist tirsdag 3. februar 2015 ved midnatt. 

Partene vil i tiden fram mot dette jobbe videre for å få på plass overenskomsten.