spekter.no>Vil dempe virkningen av endret arbeidsgiveravgift i distriktene
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Grunnet endringer i regelverket for distriktsstøtte i EU og EØS-området må den differensierte arbeidsgiveravgiften legges om. Dette har konsekvenser for bl.a. bedrifter innen transport og energi sektoren i distriktene.

Regjeringen varsler nå at det vil bli lagt fram en egen proposisjon for Stortinget om dette der det også vil bli redegjort for kompenserende tiltak.

- Det er positivt at Regjeringen signaliserer kompenserende tiltak, noe vi også har påpekt viktigheten av overfor Finansdepartementet, uttaler sjefsøkonom i Spekter Stein Gjerding i en kommentar.

Endringene i regelverket for distriktsstøtte skal gjelde fra 1. juli og regjeringens tiltak er varslet lagt fram for Stortinget før 6. juni.