spekter.no>Mangfoldsprisen 2013

Hvem fortjener å få Mangfoldsprisen i år for sitt arbeid med etnisk mangfold på arbeidsplassen? Foreslå din kandidat innen fredag 25. oktober.

Forslag med kort begrunnelse kan du sende inn her: Foreslå en virksomhet 

Gode eksempler på mangfold i arbeidslivet  

Mangfoldsprisen deles hvert år ut til en virksomhet som utmerker seg med sitt arbeid for mangfold på arbeidsplassen. Formålet med prisen er å sette fokus på de gode eksemplene på mangfold i arbeidslivet, som kan gi kunnskap og inspirasjon til andre. 

Du kan foreslå den virksomheten du mener fortjener prisen. Juryen som skal kåre vinneren består av representanter for arbeidslivets parter, Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og NAV. I år er det YS, KS, Virke og LO som representerer partene i arbeidslivet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er sekretariatet for prisen.

Tidligere prisvinnere 

I 2012 vant SINTEF Mangfoldsprisen for å ha skapt et internasjonalt miljø med høyt kompetente ansatte fra forskjellige kulturer på de fleste nivåer i bedriften. SINTEF har iverksatt omfattende tiltak for å være en attraktiv arbeidsplass for alle, og jobber aktivt med mottakelse, integrering, opplæring og sosiale aktiviteter for de ansatte. 

Av Spekters medlemmer har NRK (2009), Ullevål Universitetssykehus (2006) og Posten Norge (2005) vunnet prisen tidligere.