spekter.no>Lønnsoppgjøret for helseforetakene er avsluttet

Spekter har kommet til enighet med alle arbeidstakerorganisasjonene i helseforetakene i årets lønnsoppgjør.

- Forhandlingene har vært konstruktive og det er gledelig at vi har oppnådd enighet om et resultat som innenfor de inntektspolitiske forutsetningene. Jeg vil også berømme partene i det enkelte helseforetak for godt gjennomførte prosesser i de lokale forhandlinger, sier Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig.

Det samlede økonomiske resultatet vil være klart når det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger frem sin rapport vinteren 2014. 

Spekter og organisasjonene kom til enighet i alle de sentrale forhandlingene. Det var få uenigheter i de lokale forhandlingene, og disse ble løst mellom partene i de avsluttende sentrale forhandlingene. Mekling har derfor ikke vært nødvendig.