spekter.no>Forhandlinger med Legeforeningen
  • Forhandlingsledere: Cathrine Hennig, Spekter og Hege Gjessing, Legeforeningen (foto: Spekter)
    Forhandlingsledere: Cathrine Hennig, Spekter og Hege Gjessing, Legeforeningen (foto: Spekter)

Spekter møter i dag Legeforeningen til lønnsforhandlinger i helseforetakene.

Forhandlingsleder for Spekter er Cathrine Hennig.
Det er den nasjonale forbundsvise delen av overenskomstene (Del A2) som forhandles nå.

Tidligere har Spekter i helseforetakene kommet til enighet i A2-forhandlingene med forbundene i LO, YS, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Forhandlingene fortsetter nå lokalt.