spekter.no>Enighet med forbundene i LO og YS i helseforetakene
  • Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig og YS-forbundenes forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Helene Dannevig/Spekter
    Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig og YS-forbundenes forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Helene Dannevig/Spekter
  • LOs Odd Haldgeir Larsen og Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig. Foto: Helene Dannevig/Spekter
    LOs Odd Haldgeir Larsen og Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig. Foto: Helene Dannevig/Spekter

Spekter har blitt enig med forbundene i LO og YS om årets mellomoppgjør for helseforetakene og Lovisenberg sykehus.

Alle sikres en lønnsøkning på 0,75 prosent.  Minstelønnssatsene heves med minimum 3000 kroner.  Det skal gjennomføres lokale forhandlinger. 

- Nå er det opp til partene i den enkelte virksomhet å finne gode løsninger i de lokale forhandlingene, sier Spekters forhandlingsleder Cathrine Hennig.

Partene lokalt må ha sluttført de lokale forhandlingene senest 14. juni (LO-forbund) og 17. juni (YS-forbund). Frist for å be om bistand er satt til 31. mai.