spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - kryssløp fra Vg2 industriteknologi til Vg3 industriell matproduksjon