spekter.no>Aspekter Nr 3/2011

I hvilken retning går de tillitsvalgte?

Inneholder artiklene:

- Arbeidstidsdebatten må føre til løsninger  
- Er det skadelig å kommentere hopprenn tre søndager på rad?  
- Pinlige paradokser  
- Fra seniorpolitikk til seniorutvikling  
- I hvilken retning går de tillitsvalgte?  
- Samarbeid - en forutsetning for god bedrifts- og lønnsutvikling
- Alle er de like, men det er utenpå  
- Hvordan håndtere streik i sykehusene?  
- Svarte penger, Hvite løgner  
- Vi kan ikke leve på drømmer!  
- Norges viktigste kilde til forståelse og felles opplevelse