spekter.no>Det må en krise til
 • Lars Haukaas åpnet Spekterkonferansen 2013
  Lars Haukaas åpnet Spekterkonferansen 2013
 • Påtroppende direktør Anne-Kari Bratten avsluttet konferansen.
  Påtroppende direktør Anne-Kari Bratten avsluttet konferansen.

- Gjørvkommisjonens rapport viser oss at tiden er inne for å se på handlingsrommet for utøvelse av ledelse, sa Lars Haukaas da han åpnet Spekterkonferansen 2013 i Det Norske Teatret.

- Granskninger, kommisjoner, tilsynsordninger, internkontroll og granskende presse fører til at lederne blir mer opptatt av prosessene enn beslsutningene. Vi ser eksempler på at staber opprettes for å passe på at man ikke trår feil. At kontrollører og tilsyn må blir møtt av advokater er ikke en god nyhet, sa Haukaas.

Vi er på toppen av en utviklingsbølge hvor regler, tilsyn, kontroll, granskinger og mediefokuset på ledere kan ha fått negative bieffekter som:

 • oppbygging av staber som skal passe på at lederen ikke gjør feil
 • at det blir mer fokus på planer og lange utredningsprosesser enn evnen til gjennomføring
 • at det utvikles et utall forhandlingslignende arenaer hvor omkamper er helt greit

På Spekterkonferansen "Det må en krise til"  stilte Spekter spørsmål ved om forankring og konsensusen i den norske ledelsesmodellen har gått for langt og går ut over handlingsrommet til lederen.

Spekters tiltak

Påtroppende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten sa at all endring starter hos oss selv, og pekte på flere ting Spekter ønsker å gjøre for å ta tak i utfordringen Gjørv-rapporten gir norske ledere:

 • Spekter vil ta initiativ til et arbeid hvor samarbeidskulturer og medvirkningsprosesser på tvers av ulike sektorer sammenlignes, slik at vi kan lære av hverandre og finne frem til de beste erfaringene og eksemplene. 
 • Vil foreslå at tilsyn og kontrollorgan utvikler tydeligere veiledningsaktiviteter, og evaluerer og forenkler regelverkene
 • Invitere Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet til samarbeid om hvordan vi sammen skal forstå Gjørv-kommisjonens anbefalinger om ledelse
 • Følge arbeidet helseministeren har satt i gang i helseforetakene vedrørende omfanget av rapportering og vurdere om det kan trekkes generell læring av observasjonene. 

Les også: 

Flere videoer fra konferansen ser du på: Spekterkonferansen 2013