spekter.no>Spekter mener>Høringssvar - Tiltak mot ufrivillig deltid