spekter.no>Enighet mellom Spekter og Legeforeningen
Forhandlingene ledes av Anne-Kari Bratten i Spekter og Hege Gjessing i Legeforeningen. (Foto: Åsmund Lang, Spekter).
Forhandlingene ledes av Anne-Kari Bratten i Spekter og Hege Gjessing i Legeforeningen. (Foto: Åsmund Lang, Spekter).

Spekter Helse og Den norske legeforening ble i dag enige i de sentrale forhandlingene om overenskomstrevisjonen og lønnsoppgjøret 2012.

Det er gitt sentrale lønnstillegg til leger i spesialisering. Det skal nå forhandles videre i det enkelte foretak om de lokale delene av overenskomsten, samt om overlegenes lønnsoppgjør.

- Vi er tilfreds med å ende denne delen av oppgjøret i enighet, sier Anne-Kari Bratten, som har ledet forhandlingene fra Spekters side.

På bakgrunn av helseministerens pålegg om at flest mulig leger i spesialisering skal gis tilbud om fast tilsetting, tilbød Spekter i forhandlingene fast tilsetting for leger i spesialisering forutsatt enighet om nødvendige tilpasninger til overenskomsten.

- Jeg konstaterer at partene ikke kom til enighet på dette punktet. Spekter er innstilt på å gjenoppta forhandlingene med Legeforeningen med sikte på at flest mulig leger i spesialisering kan få faste stillinger når Legeforeningen ønsker det, sier Bratten.