spekter.no>Temaoversikt>Utdanning og kompetanse

God tilgang til tilstrekkelig og relevant kompetanse er svært viktig for verdiskapingen. Spekter ønsker gjennom sitt engasjement innen utdanning og kompetanse å bidra til at virksomhetene får dekket sitt kompetansebehov. Spekter vil arbeide for at det utvikles løsninger rettet mot viktige bemanningsutfordringer i samfunnet, sektorer og virksomheter.

I topartsforholdet, som er samspillet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerrollene, ønsker Spekter å arbeide for at utviklingen av fag og profesjoner forankres i virksomhetenes og samfunnets behov. Det er anvendelsen av kompetansen knyttet til de produkter og tjenester som produseres som er avgjørende.

I trepartsforholdet mellom myndigheter og partene i arbeidslivet vil Spekter arbeide for at det utvikles viktige rammebetingelser for utdanning og kompetanseutvikling rettet mot samfunnets og virksomhetenes bemanningsutfordringer.

Innhold