spekter.no>Temaoversikt>Statsbudsjettet >Statsbudsjettet 2017

Spekters reaksjoner og innspill til Statsbudsjettet 2017. Spekter deltar blant annet i Regjeringens kontaktutvalg, i høringer på Stortinget og andre relevante møtearenaer for å fremme våre posisjoner.

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2017

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen:
Flere i arbeid og aktivitet 

Innspill til Familie og kulturkomiteen:

Kultur og likestilling

Innspill til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen:
Kvalifisering til arbeidslivet starter i skolen

Innspill til Helse- og omsorgskomiteen:
Utdanning og arbeidstid

Innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen:
På rett vei, men ikke i mål

Innhold