spekter.no>Temaoversikt>Statsbudsjettet

Spekters reaksjoner og innspill til statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.

Spekters notater til
Stortinget for
statsbudsjettet 2021

Arbeids- og sosialkomiteen 16. oktober

Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen

Gode tiltak for arbeidsledige, men ønsker en sentral A-krimenhet

Familie- og kulturkomiteen 23. oktober

 

Finanskomiteen 15. oktober

Innspill til Finanskomiteen

Helse- og omsorgskomiteen 27. oktober

 

Transport- og kommunikasjonskomiteen 22. oktober

 

Utdannings- og forskningskomiteen 22. oktober

Innhold